Dom czy mieszkanie?

living-garniture-728733_1280Większość osób planujących kupno wymarzonej nieruchomości do zamieszkania staje przed trudnym dylematem: nabyć dom czy mieszkanie? Jakie rozwiązanie będzie bardziej opłacalne i w większym stopniu odpowie na potrzeby danej osoby czy rodziny? Rozstrzygnięcie tych wątpliwości nie jest proste, tym bardziej, że każdy może nieco inne kwestie uważać za najistotniejsze. Dlatego też przede wszystkim trzeba przeanalizować argumenty „za” i przeciw” dla każdego z powyższych rozwiązań, aby móc wyrobić sobie własne zdanie na ten temat.

Argumentację popierającą kupno domu jednorodzinnego zacząć należy od przestrzeni użytkowej, którą będą cieszyć się nowi właściciele nieruchomości. Otóż z całą pewnością w zdecydowanej większości przypadków dom jednorodzinny ma większą powierzchnię niż mieszkanie w bloku. Do tego dochodzi naturalnie działka. Rzecz jasna zdarzają się wyjątki od tej reguły, ale są one względnie rzadkie. Najczęściej w domu jednorodzinnym można liczyć na większą liczbę pokoi, szersze korytarze, itp. To niewątpliwy plus tego rodzaju nieruchomości.

Innym plusem jest fakt posiadania ogrodu, czy też terenu przed domem. Bez względu na to, w jaki sposób teren ten jest zagospodarowany, należy przyznać, że to właśnie ten element buduje prawdziwą przewagę domu jednorodzinnego nad mieszkaniem w bloku wielorodzinnym. Nie da się ukryć, że właśnie ten argument jest decydujący dla wielu ludzi wybierających raczej dom jednorodzinny niż inne formy nieruchomości mieszkalnych.

Jeszcze jednym argumentem przemawiającym za kupnem domu jednorodzinnego jest większa prywatność i związana z tym swoboda zachowania i postępowania. Faktem jest, że w bloku jednorodzinnym poszczególne mieszkania są umiejscowione blisko siebie, dzielą ze sobą ściany, toteż bardzo dobrze słychać większość hałasów dobiegających z każdego z mieszkań. Domy jednorodzinne są od tego raczej wolne (choć i tu są wyjątki).

Istnieją jednakże również argumenty przemawiające za kupnem mieszkania w bloku wielorodzinnym. Pierwszym i najważniejszym argumentem tego rodzaju jest niższa niż w przypadku domu jednorodzinnego cena zakupu. Cena jest kwestią niezmiernie istotną, w żadnym momencie nie można o niej zapominać. Większość rodzin decydujących się na kupno mieszkania, bierze pod uwagę właśnie niższą cenę zakupu. Domy są droższe właśnie głównie przez wzgląd na większą przestrzeń użytkową.

Innym argumentem jest fakt, że mieszkając w bloku ma się zapewnionych wiele usług, których nikt nie oferuje osobom zamieszkującym domy jednorodzinne. Chodzi o usługi realizowane przez spółdzielnie mieszkaniowe oraz firmy przez nie wynajmowane. Do usług tego rodzaju należy konserwacja instalacji wodnej, elektrycznej, dbanie o stan chodnika przed blokiem, trawnika, itp. Należy też wspomnieć o odśnieżaniu w zimę oraz o szeroką gamę usług związanych z ogrzewaniem mieszkania, w tym konserwację urządzeń ogrzewających. W domu jednorodzinnym wszystkie te kwestie należą do mieszkańców danego domu.

Istotną kwestią jest także bezpieczeństwo. Bloki mieszkalne coraz częściej mieszczą się na osiedlach zamkniętych, dodatkowo do każdego z domów wejścia „strzeże” kod wstępu oraz domofon. Domy jednorodzinne nie są tak strzeżone, przede wszystkim nie znajdują się na osiedlach zamkniętych, choć coraz częściej i takie są tworzone współcześnie.

Jak widać, rozstrzygnięcie powyższej kwestii nie jest rzeczą prostą. Należy skonstatować, że ostateczną decyzję każdy podejmuje samodzielnie.

Add Comment