Zmiany na polskim rynku nieruchomości i jego perspektywy

Polski rynek nieruchomości, jak wszystkich państw rozwijających się, przechodzi przeobrażenia. Polegają one po pierwsze na zmianie stylu i charakteru budowanych nieruchomości, a po drugie na ciągłych zmianach ilości realizowanych inwestycji. Zmiany te są powodowane zmieniającą się strukturą społeczną, rozwojem gospodarczym, itd. Wydaje się, że zmiany te będą dalej postępować, ponieważ są ku temu bardzo dobre warunki. A zatem: jak można te zmiany szczegółowo opisać? I jakie są perspektywy dla polskiego rynku nieruchomości?

Zmiany, które zachodzą w państwie polskim na rynku nieruchomości to przede wszystkim, jak wspomniano wyżej, przeobrażenia w zakresie charakteru i stylu budowanych nieruchomości. Każdy bez problemu zauważy, że mieszkania oraz domy jednorodzinne, budowane przed laty, np. w okresie PRL czy w latach 90-tych, cechowały się zupełnie innymi walorami zewnętrznymi niż ma to miejsce obecnie. Wówczas budowano bloki szare, jednolite, nie przywiązując uwagi do ich prezencji. Podobnie z domami jednorodzinnymi. Ich zadaniem było jedynie zabezpieczenie potrzeby mieszkalnej – nie miały spełniać żadnych ról estetycznych.

Współcześnie jest inaczej. Budowane bloki wielorodzinne, a także domy czy segmenty, są kolorowe, cechują się urozmaiconą konstrukcją, ozdobnymi detalami, itp. Są one po prostu bardzo ładne i wpadają w oko. Spełniają bowiem nie tylko cel mieszkalny, choć to oczywiście ich główne „zadanie”, ale także zawierają w sobie element estetyczny – dzięki nim krajobraz polskich miast zmienia się w sposób zauważalny.

Drugą istotną zmianą, również wspomnianą na początku niniejszego artykułu, jest zmiana ilościowa. Obecnie buduje się w Polsce bardzo wiele bloków mieszkalnych, a nawet całych osiedli. Jest to związane z wielką potrzebą, która obecnie się uwydatnia. Polega ona na zapewnieniu milionom Polaków nowych, własnych mieszkań o wysokim lub średnim standardzie. Wiele milionów Polaków w całym kraju mieszka w starym budownictwie, które coraz częściej nie spełnia podstawowych norm minimalnych pod względem standardu. Dlatego też konieczne jest budowanie nowych mieszkań i domów, które tę potrzebę spełnią.

Pisząc o zmianach na polskim rynku nieruchomości należy też zauważyć rosnące ceny. Zjawisko to jest spowodowane popytem na ziemię, ale także zmniejszającymi się jej zasobami. W efekcie powstające osiedla i poszczególne bloki są umiejscowione coraz bliżej siebie, przez co pozostaje mniej miejsca do zagospodarowania na tereny zielone czy np. place zabaw. Jest to element negatywny bieżących zmian na polskim rynku nieruchomości.

Jeżeli natomiast chodzi o perspektywy tegoż rynku, wydaje się, że obecna sytuacja zostanie utrzymana w najbliższych latach. Nadal będzie się bardzo dużo budować, bo potrzeby milionów Polaków nadal są niezaspokojone pod tym względem. Jako argument dodatkowy przemawiający za dużą ilością realizowanych inwestycji w zakresie budownictwa mieszkalnego można podać fakt istnienia szeregu rządowych programów wspierających to budownictwo oraz możliwość nabywania mieszkań i domów, szczególnie przez ludzi młodych. Rzecz jasna programy te zmieniają się, niektóre z nich są dalej idące, niektóre ograniczają się do minimalnej pomocy, jednakże fakt, że takie programy są powoduje, że polski rynek nieruchomości nadal się rozwija. Bezsprzecznie należy on do najprężniej rozwijających się rynków świata.

Wszystkie prognozy dotyczące obszarów tak złożonych jak rynek nieruchomości są jedynie w sferze domysłów i przewidywań. Jednakże z dużą dozą prawdopodobieństwa można powiedzieć, że polski rynek nieruchomości utrzyma tempo wzrostu, jak wspomniano. Jest bowiem w tym względzie jeszcze bardzo dużo do zrobienia w państwie polskim.

Add Comment